top of page

אפריאל | שקעות נדל"ן: לווי שווקי מהייזום עד ההנפקה

אנו מלווים את חברת ההשקעות אפריל המתחילה בצוות קטן וצומחת במהירות עד להנפקה תוך קביעת קובעת סטנדרט חדש בענף ההשקעות הנדל"ני. בניגוד לחברות אחרות בתחום זה הקמות בתקופה שלאחר משבר הנדל"ן בארה"ב ב 2008, באווירת חשש ולאור נפילת חברות נדל"ן דומות, השפה המותגית המגובשת לאפריל משדרת חלופה להשקעות פיננסיות ולא נדל"ן. המותג שלה משדר צמיחה, פיננסיות, אחריות. החגיגה אמריקאית הוללת מומרת בתבונה זהירה בעלת איכויות יוצאות דופן. תוכנית השיווק המותאמת למותג כולל ארגון כנסים בבית יפואי עתיק המזכיר את ברוקלין, ואירועי החברה הופכים לנחשקים ומסקרנים עבור גרעין משקיעים יוקרתי במהלך שיווק ייחודי, אינטימי וסלקטיבי.

bottom of page