top of page

משרד אדריכלות

האדריכל הנהדר אשר אביאב עושה דברים אחרת. כדי למתג את משרדו בנינו שורת מסרים ויזואליים ומילוליים כדי לתמוך בסלוגן "אדריכל רגיל זה לא בשבילך!". שכן, למעשה, מי כן רוצה אדריכל רגיל? לצורך כך נבנו דימויים ויזואליים עתירי דמיון שלוו לכל אחת מהעבודות שלו ושפכו אור על היצירתיות האפשריות בכל בית וכל פרויקט. כמו כן, גיבשנו מותג שיכול לספק מענה לבנייה מוסדית, לצד פרטית, תוך מיצוי ההסטוריה של הלקוח. הרחבנו את השדרה והבלטנו ייחוד לא רגיל המתפרס על כל החזיתות ורץ אל עבר השורה הראשונה של אדריכלות בישראל. הרגשנו שעשינו צדק והטבנו עם האמת.

bottom of page