רק המומחים - וכל המומחים: נוסחת העבודה שלנו מבטיחה את המומחיות המקצועית של כל גורם הלוקח חלק בתהליך. כאן לא תמצא בעלי מקצוע משניים, סטודנטים ומתמחים בראשית דרכם, רק הקצפת מכל תחום.